Centrum informacji o wskaźniku OEE

menu
Wskaźnik OEE
teoria i praktyka
Kalkulator OEE
CMMS
SMED

Golem OEE SuperVisor Next
system MES pozwalający na pomiar OEE
w czasie rzeczywistym
Karty OEE SPC
system wirtualnych kart OEEAby ograniczyć straty czasu, wydajności, produktywności i jakości powstające podczas produkcji trzeba
je najpierw zmierzyć. Pomóc w tym może nam wskaźnik OEE - Wskaźnik Wykorzystania Wyposażenia (Overall Equipment Effectiveness).

Strona ta ma przybliżyć wskaźnik OEE tak od strony teoretycznej jak i od strony praktycznej oraz zaprezentować metody jego pomiaru.

Strona OEE.pl jest własnością firmy Neuron - Wojciech Mazurek
Producenta oprogramowania dla przemysłu, produkcji i służb utrzymania ruchu